H.W. Heuvelstichting

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-eisen)

1.   1.  Naam van de instelling:

        - Meester Hendrik Willem Heuvelstichting, ook wel genoemd Meester H.W. Heuvelstichting

 2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN):

        - RSIN is: 003031512

 3. Post- en bezoekadres:

        - Lebbenbruggedijk 25, 7025 SB Borculo

 4. Beschrijving van de doelstelling van de stichting:

        - De stichting bepaalt zich tot het verwerven, restaureren en in stand houden van één of meer

          monumenten, die zijn beschermd op grond van de Monumentenwet 1988;

          in het bijzonder het beschermd monument de tol- herberg- boerderij “de Lebbenbrugge” te

          Borculo. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door zoveel mogelijk te handelen

          in de geest van Meester Hendrik Willem Heuvel.

 5. Hoofdlijnen van het beleidsplan:

        - Het bestuur van de Heuvelstichting beschouwt zich hoeder van een cultuurhistorisch erfgoed,

          te weten de oude boerenhoeve de Lebbenbrugge, gelegen aan de Lebbenbrugge-dijk in

          Borculo, gemeente Berkelland. Daarnaast voelen wij ons verantwoordelijk voor het in stand

          houden van de Lebbenbruggedijk als zandweg, aangezien deze weg oorspronkelijk deel uit

          maakte van een oude handelsroute naar diverse Hanzesteden. Daarnaast willen wij op een

          gastvrije wijze, een tijdsbeeld presenteren van een bewoonde oude boerenhoeve van rond

          1900, waarbij de bezoeker het gevoel krijgt dat men binnenkomt op het moment dat de boer

          op het land bezig is en de boerin het vee verzorgt.

          De ‘toevallig’ aanwezige rondleider kan - indien gewenst – verhalen vertellen over oude

          gebruiken, tradities en uitleg geven bij de verschillende gebruiksvoorwerpen en werktuigen,

          waarbij tientallen spreekwoorden en gezegden tot leven komen. Dit alles zonder het tijdsbeeld

          te romantiseren.

 6. De functie van de bestuurders (conform uittreksel KvK d.d. 25-3-2013):

a.      Voorzitter: Jan Willem Slotboom, geboren te Vorden op 24 augustus 1953.

         In functie sinds 31-1-1981. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

b.      Vicevoorzitter: Bennie Eduard Tragter, geboren te Eibergen op 31 oktober 1945.

         In functie sinds 28-1-1984. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

c.      Secretaris: Antonius Cornelis Maria Seleski, geboren op 28 oktober 1949 te

         Rotterdam. In functie sinds 1 mei 2016

         In functie sinds 1 september 2009. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

d.      Penningmeester: Jan Willem Johan Dijkman, geboren te ’s-Gravenzande

         op 2 maart 1945.

         In functie sinds 13-02-2013. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

e.      Plv. penningmeester: Bernardus Cornelis van Dijk, geboren te Borculo

         op 3 november 1946.

         In functie sinds 1-1-1995. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

f.       Regent(es):  Evert Jan Schepers, geboren te Borculo op 28 april 1955.

         In functie sinds 1-1-1987. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders).

g.      Regent(es):  Derkje Harmke Hek-Heuvel, geboren te Borculo op 30 oktober 1939.

         In functie sinds 9-11-1993. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

h.      Regent(es): Vacant

i.       Regent(es):  Gerrit Jan Wunnekink, geboren te Borculo op 9 augustus 1939.

         In functie sinds 1-1-2005. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

j.       Regent(es):  Vacant

7.    7. Het beloningsbeleid:

        - Alle bestuurders zijn vrijwilligers en krijgen voor hun werkzaamheden voor de Heuvelstichting

          daarom geen vergoeding of salaris.

 

8.   8.  Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

            - Zie hiervoor de website (activiteitenkalender).

 

9.   9. Financiële verantwoording over 2014:

            - Klik hier voor de exploitatierekening,