Op donderdag 15 juni is er het maandelijks handwerkcafé aanvang 14.00 uur, in de "olde" schure van boerderijmuseum de "Lebbenbrugge". Meer info vind u onder activiteitenkalender 2017