De Lebbenbrugge

In 1931 lukte het de meester H.W. Heuvelstichting deze bijzondere oude Saksische boerderij aan te kopen.
De boerderij, eens een jachthuis van de Heren van Borculo, was tevens herberg, tolhuis en zelfs korte tijd, tijdens de vredesonderhandelingen in Münster, een soort postkantoor.
 

De koop van deze boerderij had tot doel dat het nageslacht zich een voorstelling kan maken van het leven en het bedrijf van de boerenbevolking, zoals dat in het begin van de twintigste eeuw was.

 

Het gebouw is een niet zuiver type van een Nedersaksisch boerenhuis, maar heeft een tweeledig karakter. Het achterhuis, de deel, daterend uit rond 1400, duidt op een "löss Hoes", een huis waarin mens en dier in één ruimte samen leven, terwijl het later, zo rond 1550, voorgebouwde dwarshuis een zuiver middeleeuwse bouwstijl heeft, die vroeger zelden op het platteland werd aangetroffen. De Lebbenbrugge is daarom van zeer bijzondere betekenis.

 
Het museum is gelegen aan een oude Hessenweg, die destijds zo druk werd bereden dat in 1679 door de Staten van Gelderland het recht van tol heffen werd verleend. De weg werd voornamelijk bereden door Duitse kooplieden, de zogenaamde Hessen, die hun waren vanuit het Münsterland naar Zutphen transporteerden.

   
Natuurlijk zijn ook wij bezig om het museum toegankelijk te houden voor het publiek. Zo kunt u hieronder zien wat er in de loop van de tijd is verbeterd, opgeknapt en georganiseerd is.
2003  Najaar Begin van de verbouwing van de schuur.
2004  April  Heropening van de schuur.
2004  November Boerderijmuseum "de lebbenbrugge" is nu een geregistreerd museum.
2005  Voorjaar  Oude boomgaard in ere hersteld.
2007  April Opknapbeurt weefgetouw.
2007  Najaar De afrastering van de boomgaard is aangepast en hersteld.
2007  Najaar De vruchtbomen zijn voorzien van naambordjes.
2008 Er worden plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe tentoonstellingsruimte.
2011  Verbouwen van rogge, het hele proces in beeld.
2011 – 2012 Bouw nieuwe tentoonstellingsruimte. (schuur)
2013 Herinrichting buitenterrein.
2013 April Opening nieuw tentoonstellingruimte
2014 Mei 80 jarig bestaan van de lebbenbrugge
2016 Januari Gelredagen (Opnames TV Gelderland)