Belastingvoordeel voor donateurs ANBI's

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Extra belastingvoordeel voor donateurs van Boerderijmuseum De Lebbenbrugge

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Ook Vereniging Vrienden van De Lebbenbrugge is een culturele ANBI

Belastingvoordelen voor ANBI's

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Zij hoeven geen belasting te betalen over de gift. Wel moeten zij de volledige gift besteden aan het doel dat in hun Statuten staat.

Wilt u controleren of u te maken heeft met een (culturele) ANBI? Ga dan naar de rekenhulp ANBI van de belastingdienst. Vul bijvoorbeeld "Lebbenbrugge" in en u vindt zowel het museum als de vereniging.

Foto-impressie