Meester Hendrik Willem Heuvelstichting

Op initiatief van de Oudheidkundige Vereniging 'de Graafschap' werd op 5 augustus 1926 de meester H. W. Heuvelstichting opgericht. Het eerste bestuur van de stichting werd gevormd door het dagelijks bestuur van de Graafschap en een viertal vrienden van meester Hendrik Willem Heuvel.

De stichting stelt zich ten doel de nagedachtenis van Hendrik Willem Heuvel te eren en om dit doel te bereiken werd op 28 oktober 1931 de boerderij de Lebbenbrugge met schuur en ongeveer 60 are grond aangekocht. Daarnaast kwam het tolrecht en de singels, langs dat deel van de Lebbenbruggedijk dat onverhard is, in bezit van de stichting. Met de aankoop van deze Saksische boerderij werden in één klap de oorspronkelijke doelstellingen van zowel de Graafschap als de Heuvelstichting verwezenlijkt.

De bakermat van beide verenigingen vormde destijds het verlangen een boerderij te behouden die nog de sfeer uitademt van de periode die voorafging aan de 'industrialisering' van het boerenbedrijf. Het bestuur van de Heuvelstichting, dat bestaat uit personen uit de gehele regio, ijvert ervoor de boerderij en inventaris in een zo origineel mogelijke staat te houden en er voor te zorgen dat dit unieke erfgoed bewaard blijft.

Daarnaast verzamelt het bestuur alle boeken, geschriften en dergelijke over en van meester Heuvel om daarmee de nagedachtenis van Heuvel levend en tastbaar te houden. De inkomsten van de stichting bestaan uit de toegangsgelden van het museum, subsidies, erfstellingen, schenkingen en legaten. De steeds stijgende kosten van het in stand houden van deze unieke boerderij noodzaakten het bestuur er toe om in het begin van de jaren 1990 donateurs te werven.

Uiteindelijk resulteerde deze actie in 1994 in de oprichting van een vereniging vrienden van het boerderijmuseum de Lebbenbrugge.

Foto-impressie