Algemene info H.W. Heuvelstichting

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-eisen)

 1. Naam van de instelling:
  • Meester Hendrik Willem Heuvelstichting, ook wel genoemd Meester H.W. Heuvelstichting, opgericht 5-8-1926
 2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN):
  • RSIN is: 003031512
 3. Post- en bezoekadres:
  • Vestigingsnaam: Museum De Lebbenbrugge
  • Lebbenbruggedijk 25, 7271 SB Borculo
 4. Bankrelatie: Rabobank, rek.nr. NL94RABO0122040465
 5. Beschrijving van de doelstelling van de stichting:
  • De stichting bepaalt zich tot het verwerven, restaureren en in stand houden van één of meer monumenten, die zijn beschermd op grond van de Monumentenwet 1988; in het bijzonder het beschermd monument de tol- herberg- boerderij “de Lebbenbrugge” te Borculo. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door zoveel mogelijk te handelen in de geest van Meester Hendrik Willem Heuvel.
 6. Hoofdlijnen van het beleidsplan:
  • Het bestuur van de Heuvelstichting beschouwt zich hoeder van een cultuurhistorisch erfgoed, te weten de oude boerenhoeve de Lebbenbrugge, gelegen aan de Lebbenbruggedijk in Borculo, gemeente Berkelland. Daarnaast voelen wij ons verantwoordelijk voor het in stand houden van de Lebbenbruggedijk als zandweg, aangezien deze weg oorspronkelijk deel uit maakte van een oude handelsroute naar diverse Hanzesteden. Daarnaast willen wij op een gastvrije wijze, een tijdsbeeld presenteren van een bewoonde oude boerenhoeve van rond 1900, waarbij de bezoeker het gevoel krijgt dat men binnenkomt op het moment dat de boer op het land bezig is en de boerin het vee verzorgt. De ‘toevallig’ aanwezige rondleider kan - indien gewenst – verhalen vertellen over oude gebruiken, tradities en uitleg geven bij de verschillende gebruiksvoorwerpen en werktuigen, waarbij tientallen spreekwoorden en gezegden tot leven komen. Dit alles zonder het tijdsbeeld te romantiseren.
 7. De bestuursleden (regenten) van de stichting bestaan uit de volgende personen (conform uittreksel K.v.K.)
  1. Voorzitter: J.W. Slotboom, in functie sinds 31-1-1981. 
  2. Secretaris: J. Aalbers, in functie sinds 1-12-2019. 
  3. Penningmeester: R.F.J.M. Kneepkens, in functie sinds 1-2-2019. 
  4. Plv. penningmeester: B.C.van Dijk, in functie sinds 1-1-1995. 
  5. Regent E.J. Schepers, in functie sinds 1-1-1987
  6. Regent: J. Schutte, in functie sinds 1-2-2019.
  7. Regent: J. Schrik, in functie sinds 8-4-2022.
  8. Regentvacature.
 8. Beloningsbeleid: Alle bestuurders zijn vrijwilligers en krijgen voor hun werkzaamheden voor de H.W. Heuvelstichting geen vergoeding of salaris.
 9. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  • Zie hiervoor de website (activiteitenkalender).

Foto-impressie