Algemene info H.W. Heuvelstichting

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-eisen)

 1. Naam van de instelling:
  • Meester Hendrik Willem Heuvelstichting, ook wel genoemd Meester H.W. Heuvelstichting
 2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN):
  • RSIN is: 003031512
 3. Post- en bezoekadres:
  • Lebbenbruggedijk 25, 7271 SB Borculo
 4. Bankrelatie: Rabobank, rek.nr. NL94RABO0122040465
 5. Beschrijving van de doelstelling van de stichting:
  • De stichting bepaalt zich tot het verwerven, restaureren en in stand houden van één of meer monumenten, die zijn beschermd op grond van de Monumentenwet 1988; in het bijzonder het beschermd monument de tol- herberg- boerderij “de Lebbenbrugge” te Borculo. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door zoveel mogelijk te handelen in de geest van Meester Hendrik Willem Heuvel.
 6. Hoofdlijnen van het beleidsplan:
  • Het bestuur van de Heuvelstichting beschouwt zich hoeder van een cultuurhistorisch erfgoed, te weten de oude boerenhoeve de Lebbenbrugge, gelegen aan de Lebbenbruggedijk in Borculo, gemeente Berkelland. Daarnaast voelen wij ons verantwoordelijk voor het in stand houden van de Lebbenbruggedijk als zandweg, aangezien deze weg oorspronkelijk deel uit maakte van een oude handelsroute naar diverse Hanzesteden. Daarnaast willen wij op een gastvrije wijze, een tijdsbeeld presenteren van een bewoonde oude boerenhoeve van rond 1900, waarbij de bezoeker het gevoel krijgt dat men binnenkomt op het moment dat de boer op het land bezig is en de boerin het vee verzorgt. De ‘toevallig’ aanwezige rondleider kan - indien gewenst – verhalen vertellen over oude gebruiken, tradities en uitleg geven bij de verschillende gebruiksvoorwerpen en werktuigen, waarbij tientallen spreekwoorden en gezegden tot leven komen. Dit alles zonder het tijdsbeeld te romantiseren.
 7. De bestuursleden (regenten) van de stichting bestaan uit de volgende personen (conform uittreksel K.v.K.)
  1. Voorzitter: J.W. Slotboom, geboren te Vorden op 24 augustus 1953. In functie sinds 31-1-1981. 
  2. Vicevoorzitter: B.E.Tragter, geboren te Eibergen op 31 oktober 1945.  In functie sinds 28-1-1984
  3. Secretaris: A.C.M. Seleski, geboren op 28 oktober 1949 te Rotterdam. In functie sinds 1-9-2009. 
  4. Penningmeester: J.W.J. Dijkman, geboren te ’s-Gravenzande  op 2 maart 1945. In functie sinds 13-02-2013. 
  5. Plv. penningmeester: B.C.van Dijk, geboren te Borculo op 3 november 1946. In functie sinds 1-1-1995. 
  6. Regent E.J. Schepers, geboren te Borculo op 28 april 1955. In functie sinds 1-1-1987
  7. Regent: J. Schutte, geboren te Borculo op . In functie sinds .
  8. Regent: R.F.J.M. Kneepkens, geboren te s-Hertogenbosch op 2 juni 1961. In functie sinds.
  9. Regent:
 8. Beloningsbeleid: Alle bestuurders zijn vrijwilligers en krijgen voor hun werkzaamheden voor de H.W. Heuvelstichting geen vergoeding of salaris.
 9. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  • Zie hiervoor de website (activiteitenkalender).

Foto-impressie