Jaarverslag 2018

 1. Bestuur:

Het Algemeen Bestuur kwam dit jaar zes keer bijeen. Ook het Dagelijks Bestuur kwam zes keer bij elkaar. Daarnaast was er in het voor en najaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers.In de voorjaarsbijeenkomst werden de bijzonderheden voor het nieuwe  openstellingsseizoen doorgesproken en in de najaarsbijeenkomst werd het seizoen geëvalueerd. Tevens zijn er 2 bijeenkomsten geweest , gedurende het seizoen, waar bestuur en vrijwilligers elkaar konden ontmoeten om ideeën , vragen .problemen te bespreken.

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende regenten:

 • J.W. Slotboom ( voorzitter );
 • A.C.M. Seleski ( secretaris );
 • J.W.J. Dijkman ( penningmeester );
 • D.H. Hek – Heuvel; 
 • E.J. Schepers;
 • B.E. Tragter;
 • G. Wunnekink en
 • B.A. van Dijk.
 • Mevr. D. Hek is in september afgetreden en de heren J. Schutte en R. Kneepkens zijn toe getreden.

De notulen van de Algemene Bestuursvergaderingen werden opgesteld door Marja Slotboom.

Beheer en Onderhoud Museum:
Het museum onderging in maart weer de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Vele vrijwilligers staken enthousiast de handen uit de mouwen om het museum weer tip top in orde te makken voor het nieuwe openstellingsseizoen. Ook werden er op die dag enkele herstel- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

De huismeester hebben het gehele seizoen direct actie ondernomen bij kleine reparaties en storingen.

Openstelling Museum
Het museum was in 2018 geopend van 1 mei tot 1 november, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.

Trouwen op de Lebbenbrugge
In 2017 werden er op de Lebbenbrugge twee huwelijken gesloten.

Deelname aan open monumentendag en het museumweekend
Ook dit jaar werd aan deze dagen deelgenomen, waarbij de toegang van ons museum gratis was.

Verder werd besloten dat de volgende open dagen ons museum ook vrij toegankelijk zou zijn:

 • Gelderse Museumdag
 • Folklore dag met o.a. optreden Lebbenbruggedansers
 • Handwerkdag
 • Een dag met als thema “Van Vlas tot Linnen”
 • Opening buitenmuseum
 • Midwinterdag

Voor het eerst werd, met succes, in augustus een pruverie gehouden.

Tentoonstelling
Ook dit jaar was de tentoonstelling op de zolder van de Olde Schure, een expositie over Bernhard Jacob Hoetink, foto’s van Twente en Achterhoek.

Aantal bezoekers
In totaal waren er dit jaar 4987 bezoekers. In dit aantal zijn ook de bezoekers van de open dagen meegenomen, alsmede de (school)kinderen, die in het kader van ons educatieproject het museum bezochten. Voor deze activiteiten wordt door de gemeente Berkelland een subsidie verstrekt.

De arrangementen zijn gecoördineerd door Johanna en Gerrit Wunnekink en Jan Willem van Rhijn.

Schenkingen
Er zijn dit jaar diverse schenkingen binnen gekomen. De coördinatie van de schenkingen is in handen  van de heer Henk van Woudenberg.

Diversen

 1. Jeanne Mulder maakte ook dit jaar weer het rooster voor alle vrijwilligers, zodat we weten wie wanneer dienst heeft. Voor drukke dagen is er een reserve poule.
 2. Tijdens het openstellingsseizoen verscheen er weer maandelijks het informatieblad over de Lebbenbrugge. De redactie was ook dit jaar in handen van Ben Tragter en Johan Aalbers.
 3. Er is meer samenwerking met het TIB, het Brandweer museum en de Berkelzomp.
 4. Dit jaar zijn we gestart met het verkopen van ijs.
 5. Voor het eerste in de geschiedenis van de Lebbenbrugge is er een Pruverie-je georganiseerd.

Rondleiders
Er waren in 2016 elf rondleiders, te weten: mevrouw D. Schreuder en de heren G. Schutte. E. Geersing, H. Weenink. G. Wunnekink, A. Klein Willink, H. van Ginkel, J. Aalbers, F.Straathof,  A.C.M. Seleski en mevrouw J. Fritschy.

 

Foto-impressie