2014: Jaar- en financiëel verslag

Jaarverslag van de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting over 2014 

BESTUUR:
Het Algemeen Bestuur kwam dit jaar zeven keer bijeen. Er werd namelijk op 7 mei 2014 een extra vergadering ingepland in verband met de jubileumactiviteiten. Ook het Dagelijks Bestuur kwam zeven keer bij elkaar.   Daarnaast was er in het voor- en najaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers.  In de voorjaarsbijeenkomst werden de bijzonderheden voor het nieuwe openstellingsseizoen doorgesproken en in de najaarsbijeenkomst werd het seizoen geëvalueerd. Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende regenten: J.W. Slotboom ( voorzitter); H. van Woudenberg (secretaris); W. Dijkman (penningmeester); D.H. Hek-Heuvel; H. Hillebrand-Dieperink, E.J. Schepers; B.E. Tragter; G. Wunnekink en F.W.M. Knijnenburg. De notulen van de Algemene Bestuursvergaderingen werden vastgelegd door Marja Slotboom. 

BEHEER EN ONDERHOUD MUSEUM:
Het museum onderging op 29 maart weer de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Vele vrijwilligers staken enthousiast de handen uit de mouwen om het museum weer tip top in orde te maken voor het nieuwe openstellingsseizoen. Ook werden er op die dag enkele herstel- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van de windveren. Met de vervanging van de al jaren in slechte staat verkerende paardenhoefstal op het erf van de Lebbenbrugge, werd dit jaar een begin gemaakt.  

OPENSTELLING MUSEUM:
Het museum was dit jaar geopend van 1 mei tot 1 november, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.  

TROUWEN OP DE LEBBENBRUGGE:
In 2014 werden er op de Lebbenbrugge vier huwelijken gesloten.  

JUBILEUM DE LEBBENBRUGGE:
In 2014 is er ruim aandacht besteed aan het 80-jarig bestaan van het museum de Lebbenbrugge. Hoogtepunt was wel het weekend van 24 en 25 mei toen door een grote groep, bestaande uit 18 vrijwilligers van ons museum en de zogenaamde ‘Pothaargroep’ de bezoekers een perfect beeld van de Lebbenbrugge in de 17e eeuw lieten zien. Daartoe werden onze vrijwilligers geheel in kleding uit de 17e eeuw gestoken. 

DEELNAME AAN OPEN MONUMENTENDAG EN HET MUSEUMWEEKEND:
Ook dit jaar werd aan deze dagen deelgenomen, waarbij de toegang van ons museum gratis was. Verder werd besloten dat de volgende open dagen ons museum ook vrij toegankelijk zou zijn:  Gelderse Museumdag  Folkloredag met o.a. optreden Lebbenbruggedansers  Handwerkdag  Midwinterdag  

ODINKTENTOONSTELLING:
Dit jaar was de tentoonstelling op de zolder van de olde schure, geheel gewijd aan Hendrik Odink in verband met het feit dat hij 100 jaar geleden werd geboren. Ook is er over hem een boek je verschenen en werd er door Corine Veen een portret van hem geschilderd.  

BEZOEKERS EN HUWELIJKEN
In totaal bezochten 5009 bezoekers het museum. Hieronder zijn ook een groot aantal scholieren, die in het kader van het educatieproject van de basisscholen de Lebbenbrugge bezochten. Bij dit aantal zijn ook de bezoekers meegerekend die het museum tijdens de open dagen (museumweekend, monumentendag, etc.) bezochten. 

HERINRICHTING BUITENTERREIN:
Het buitenterrein tussen de Lebbenbrugge en de Slinge ging dit jaar- in het kader van de aanleg van een ecologische verbindingszone - geheel op de schop. Er werd een nieuw glooiend talud aangelegd en het oorspronkelijke talud werd verlaagd, zodat de Slinge bij hoog water meer water meer ruimte heeft.  

SCHENKINGEN:
In 2014 werden de volgende schenkingen ontvangen:

 1. Gerestaureerde mangel van G. van Minnen uit Ruurlo;
 2. Linnengoed en twee eggen van H. Lubberdink uit Geesteren Gld.;
 3. Schilderij van de Lebbenbrugge uit 1912 van H. Nijenhuis uit Borculo;
 4. Twaalf melkbussen van de fam. Middelkoop uit Bornerbroek;
 5. Servies uit 1950; slofjes afkomstig van de Leostichting;
 6. Junghans klok uit 1900 en babyspullen uit 1947 van G. van den Berg-te Brake;
 7. Domme kracht en gereedschappen van H.J. Bannink uit Borculo;
 8. Bedden- en linnengoed van A. Schepers uit Borculo
 9. Oude kleding van de fam. Kamperman uit Tiel;
 10. Serviezen en koperen gebruiksvoorwerpen van de fam. Wuestman-Bongers uit Apeldoorn. 

Alle schenkers werden hartelijk bedankt en zij ontvingen een gratis entreebewijs voor de Lebbenbrugge. 

DIVERSEN:

 1. Ten behoeve van de vrijwilligers werden nieuwe badges aangeschaft. 
 2. Er werd een logboek ingesteld waarin genoteerd kan worden wat er defect is of besteld moet worden. 
 3. Ben van Dijk werd aangesteld als het vaste aanspreekpunt voor het lief en leed binnen de vrijwilligerskring.
 4. Jeanne Muller maakte dit jaar weer het rooster voor alle dagen dat het museum geopend was.
 5. In oktober 2014 werd er door het Heuvelgenootschap een Heuvelsymposium op de Lebbenbrugge gehouden om de schrijver nog meer bekendheid te geven.
 6. De tentoonstellingsruimte werd volledig nieuw ingericht. Het ontwerp van de nieuwe tentoonstellingskasten is van de hand van Erik Groenenveld.
 7. Er werden permanente tentoonstellingen over Heuvel, van der Lugt, Odink en de Lebbenbrugge ingericht.
 8. Het originele schrijfbureau en een boekenkastje van meester Heuvel werden door zijn kleinzoon Johan Onstenk aan de Lebbenbrugge geschonken en geplaatst in de permanente Heuveltentoonstelling.
 9. De in ons bezit zijnde Utrechts Tentwagen werd zeer vakkundig gerestaureerd door de heer Theo Jansen uit Aalten.
 10. Van de Rabobank in Hengelo Gld. werden enkele gebruiksvoorwerpen ontvangen, namelijk kapstokken, sokkels en een Legotafel (voor onze jongste bezoekers)
 11. Van diverse fondsen werden subsidies ontvangen en ook van de Vereniging Vrienden van de Lebbenbrugge werd weer een substantiële bijdrage ontvangen.
 12. Op 19 juni werd het Jan Ribbenspad geopend. De feestelijke ingebruikneming vond plaats op de Lebbenbrugge.
 13. Er zijn nieuwe vlaggen met daarop de naam van de Lebbenbrugge in gebruik genomen. Deze zijn nu in de ‘nieuwe’ huisstijlkleuren, namelijk paars en groen. 

RONDLEIDERS:
Er zijn momenteel zeven rondleiders, te weten: G. Schutte, H. Weenink, G. Wunnekink, A. Klein Willink, H. van Ginkel, J. Aalbers en mevr. D. Schreuder.  

FINANCIEEL JAARVERSLAG HEUVELSTICHTING 2014 

Exploitatieoverzicht 2014

Lasten Baten
Kosten vrijwilligers 2.625 Subsidies en donaties 15.500
Kosten huisvesting en terrein  10.224 Entreegelden 9.513
Reservering onderhoud 5.000  Verkopen horeca en boeken 13.016
Afschrijving 15.473  Overige ontvangsten en fooien 6.284
Inkoop horeca 3.965     
Diverse kosten 5.465     
Voordelig resultaat 2014 1.563     
  44.313    44.413 

 

 

Foto-impressie