Jaarverslag 2015

Jaarverslag van de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting over 2015 

BESTUUR: 
Het Algemeen Bestuur kwam dit jaar zes keer bijeen. Ook het Dagelijks Bestuur kwam zes keer bij elkaar. Daarnaast was er in het voor- en najaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers.  In de voorjaarsbijeenkomst werden de bijzonderheden voor het nieuwe openstellingsseizoen doorgesproken en in de najaarsbijeenkomst werd het seizoen geëvalueerd. Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende regenten: J.W. Slotboom ( voorzitter); H. van Woudenberg (secretaris); J.W.J. Dijkman (penningmeester); D.H. Hek-Heuvel; H. Hillebrand-Dieperink, E.J. Schepers; B.E. Tragter; G. Wunnekink, B.A. van Dijk en F.W.M. Knijnenburg. De notulen van de Algemene Bestuursvergaderingen werden vastgelegd door Marja Slotboom.  

BEHEER EN ONDERHOUD MUSEUM: 
Het museum onderging op 24 maart weer de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Vele vrijwilligers staken enthousiast de handen uit de mouwen om het museum weer tip top in orde te maken voor het nieuwe openstellingsseizoen. Ook werden er op die dag enkele herstel- of onderhouds- werkzaamheden uitgevoerd. In het voorjaar werd het depot door meerdere vrijwilligers opgeruimd en heringericht.  

OPENSTELLING MUSEUM: 
Het museum was in 2015 geopend van 1 mei tot 1 november, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.  

TROUWEN OP DE LEBBENBRUGGE: 
In 2015 werden er op de Lebbenbrugge vijf huwelijken gesloten.  

DEELNAME AAN OPEN MONUMENTENDAG EN HET MUSEUMWEEKEND: 
Ook dit jaar werd aan deze dagen deelgenomen, waarbij de toegang van ons museum gratis was. Verder werd besloten dat de volgende open dagen ons museum ook vrij toegankelijk zou zijn:

  • Gelderse Museumdag
  • Folkloredag met o.a. optreden Lebbenbruggedansers
  • Handwerkdag
  • Midwinterdag  

TENTOONSTELLING: 
Dit jaar was de tentoonstelling op de zolder van de olde schure, geheel gewijd aan het Boerenleven, met foto’s uit het boekje Achterhoeks Boerenleven in beeld.  

AANTAL BEZOEKERS: 
In totaal waren er in dit jaar 5175 bezoekers. In dit aantal zijn ook de bezoekers van de open dagen meegenomen, alsmede de (school)kinderen, die in het kader van ons educatieproject het museum bezochten. Voor deze activiteit wordt door de gemeente Berkelland een subsidie verstrekt.   

SCHENKINGEN:
Via onze rondleider Antoon Klein Willink werd een oude merklap (Litterdook) ontvangen.  

DIVERSEN:

  • Jeanne Muller maakte dit jaar weer het rooster voor alle vrijwilligers, zodat we weten wie wanneer dienst heeft.
  • Er werd dit jaar een begin gemaakt met de restauratie van de éénroedige bergkap. Deze zal enkele meters in zuidelijke richting worden verplaatst.
  • Op 1 mei werden door Omroep Gelderland bij de Lebbenbrugge televisieopnamen gemaakt voor het programma “Een wagen vol verhalen”. Onze rondleider Gerrit Wunnekink werd geïnterviewd en vertelde onder andere over de Pinksterkroon.
  • Op 28 april werd een tweede workshop “Gastvrijheid” voor de vrijwilligers verzorgd door Liesbeth Tonckens van het Gelders Erfgoed.
  • Tijdens het openstellingsseizoen verscheen weer maandelijks het informatieblad over de Lebbenbrugge. De redactie is in handen van Ben Tragter en Johan Aalbers.
  • De Lebbenbrugge werd in het voorjaar van 2015 van een andere toplaag voorzien. Het nadeel van deze toplaag is dat de weg nu, bij langdurige droogte, fors stuift en tot stofoverlast leidt. Ook werd het hemelwater nu sneller van de zandweg afgevoerd, wat weer leidt tot wateroverlast t.h.v. de ingang van het terrein. Besloten werd om deze situatie een jaar lang aan te zien, om vervolgens met de gemeente in gesprek te gaan over eventueel te nemen maatregelen of de stof- en wateroverlast te verminderen. 

RONDLEIDERS: 
Er waren in 2015 acht rondleiders, te weten: de heren G. Schutte, H. Weenink, G. Wunnekink, A. Klein Willink, H. van Ginkel, J. Aalbers, F. Straathof en mevr. D. Schreuder. De heer Ton Seleski werd als nieuwe rondleider verwelkomd.

Foto-impressie