Jaarverslag 2016

Jaarverslag van de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting over 2016  

Bestuur:
Het Algemeen Bestuur kwam dit jaar zes keer bijeen. Ook het Dagelijks Bestuur kwam zes keer bij elkaar. Daarnaast was er in het voor en najaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. In de voorjaarsbijeenkomst werden de bijzonderheden voor het nieuwe  openstellingsseizoen doorgesproken en in de najaarsbijeenkomst werd het seizoen geëvalueerd.

Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende regenten:

 • J.W. Slotboom ( voorzitter );
 • A.C.M. Seleski ( secretaris );
 • J.W.J. Dijkman ( penningmeester );
 • D.H. Hek – Heuvel;
 • H. Hillebrand – Dieperink;
 • E.J. Schepers;
 • B.E. Tragter;
 • G. Wunnekink;
 • B.A. van Dijk en
 • F.W.M. Knijnenburg.
 • De notulen van de Algemene Bestuursvergaderingen werden opgesteld door Marja Slotboom.  

Beheer en Onderhoud Museum:
Het museum onderging in maart weer de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Vele vrijwilligers staken enthousiast de handen uit de mouwen om het museum weer tip top in orde te makken voor het nieuwe openstellingsseizoen. Ook werden er op die dag enkele herstel- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.    

Openstelling Museum 
Het museum was in 2016 geopend van 1 mei tot 1 november, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur. 

Trouwen op de Lebbenbrugge 
In 2016 werden er op de Lebbenbrugge drie huwelijken gesloten.  

Deelname aan open monumentendag en het museumweekend 
Ook dit jaar werd aan deze dagen deelgenomen, waarbij de toegang van ons museum gratis was. Verder werd besloten dat de volgende open dagen ons museum ook vrij toegankelijk zou zijn:

 • Gelderse Museumdag
 • Folkloredag met o.a. optreden Lebbenbruggedansers
 • Handwerkdag
 • Drie dagen met als thema “Van Vlas tot Linnen”
 • Opening buitenmuseum
 • Midwinterdag  

Tentoonstelling 
Dit jaar was de tentoonstelling op de zolder van de Olde Schure, geheel gewijd aan het leven en werken van Hendrik Odink 

Aantal bezoekers 
In totaal waren er dit jaar 5.025 bezoekers. In dit aantal zijn ook de bezoekers van de open dagen meegenomen, alsmede de (school)kinderen, die in het kader van ons educatieproject het museum bezochten. Voor deze activiteiten wordt door de gemeente Berkelland een subsidie verstrekt. 

Schenkingen
Er zijn dit jaar door 7 personen schenkingen gedaan aan het museum, variërend van schortjes tot een spinnewiel. 

Diversen

 • Jeanne Mulder maakte ook dit jaar weer het rooster voor alle vrijwilligers, zodat we weten wie wanneer dienst heeft 
 •  Tijdens het openstellingsseizoen verscheen er weer maandelijks het informatieblad over de Lebbenbrugge. De redactie was ook dit jaar in handen van Ben Tragter en Johan Aalbers.
 • Er werden TV-opnames gemaakt door TV Gelderland voor het programma Parels en Passie. Wim Slotboom en Gerrit Wunnekink kregen volop gelegenheid hun verhaal te vertellen over de geschiedenis van de Lebbenbrugge. Het programma is in de nazomer uitgezonden.
 • Een student, Jasper Zweers uit Hardenberg, werd bereid gevonden om als afstudeer project van de Windesheim Hogeschool te Zwolle, bestektekeningen te maken die gebruikt kunnen worden voor een eventuele herbouw van het museum. Naar schatting zal hij in de winter 5 sessies nodig hebben om dit te realiseren.  Het aanbieden van zijn eindstudie zal plaats hebben in het voorjaar van 2017.
 • Van Ben Tragter kreeg het museum een AED apparaat en er zijn plannen om een reanimatie cursus te organiseren
 • In april heeft Ton Seleski het secretariaat over genomen van Henk van Woudenberg
 • De gemeente zal zorg dragen voor een afwateringspijp bij de ingang van de Olde Schure naar de andere zijde van de Lebbenbruggekamp.
 • Op 2 juli is de rosmolen feestelijk in gebruik genomen met ondersteuning van Jan Bats en zijn paard Rens.
 • Nieuwe folders zijn gemaakt en verspreid  

Rondleiders 
Er waren in 2016 elf rondleiders, te weten: mevrouw D. Schreuder en de heren G. Schutte. E. Geersing, H. Weenink. J.W. van Rhijn, G. Wunnekink, A. Klein Willink, H. van Ginkel, J. Aalbers, F.Straathof en A.C.M. Seleski. 

Foto-impressie