Jaarverslag 2019

Bestuur
Het Algemeen Bestuur kwam dit jaar zes keer bijeen. Ook het Dagelijks Bestuur kwam zes keer bij elkaar. Daarnaast was er in het voor en najaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. In de voorjaarsbijeenkomst werden de bijzonderheden voor het nieuwe openstellingsseizoen doorgesproken en in de najaarsbijeenkomst werd het seizoen geëvalueerd. Tevens zijn er 2 bijeenkomsten geweest, gedurende het seizoen, waar bestuur en vrijwilligers elkaar konden ontmoeten om ideeën, vragen, problemen te bespreken.

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende regenten:

 • Wim Slotboom (voorzitter);
 • Ton Seleski (secretaris);
 • Wim Dijkman (penningmeester);
 • Ben Tragter (vice voorzitter)
 • Jan Schepers;
 • Robert Kneepkens;
 • Jan Schutte;
 • Ben van Dijk.

Eind 2019 trad Ton Seleski als secretaris af. Hij werd opgevolgd door Johan Aalbers.
De notulen van de Algemene Bestuursvergaderingen werden opgesteld door Marja Slotboom.

Beheer en Onderhoud Museum
Het museum onderging in maart weer de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Vele vrijwilligers staken enthousiast de handen uit de mouwen om het museum weer tiptop in orde te makken voor het nieuwe openstellingsseizoen.

Door de zogenaamde ‘klussenploeg’ werden gedurende het jaar enkele noodzakelijke herstel- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De huismeesters hebben het gehele seizoen direct actie ondernomen bij kleine reparaties en storingen. Daarnaast werd door de tuinploeg de groentetuin weer tiptop in orde gemaakt en hier waren vooral de zogenaamde vergeten groenten gekweekt. Iedere 14 dagen wordt het museum schoongemaakt door de dames Schutte en Wunnekink.

De oostelijke muur van het museum werd gerestaureerd door Bouwbedrijf Hofmann uit Beltrum; ook is veel pleisterwerk in het museum vernieuwd en opnieuw gesaust.

Openstelling Museum
Het museum was in 2019 geopend van 1 mei tot 1 november, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur. 

Trouwen op de Lebbenbrugge
In 2019 werden er op de Lebbenbrugge drie huwelijken gesloten. Op 7 juni, onder de walnotenboom met 30 genodigden; op 26 juli op de deel met 30 genodigden; en op 5 oktober op de deel met 70 genodigden.

Er is 3 keer een verzoek gedaan voor het nemen van (bruids)foto's.

85-jarig jubileum de Lebbenbrugge 
Dit jaar werd het 85-jarig bestaan van de Lebbenbrugge o.a. gevierd met de presentatie van het door ons medebestuurslid Ben van Dijk geschreven boek “de Lebbenbrugge door de eeuwen heen”. Een eerste exemplaar werd uitgereikt aan Jan en Willemien Schepers, zoon en dochter van Herman Schepers, de laatste telg van de familie Schepers, die nog op de Lebbenbrugge is geboren.

Tevens werd het boekwerkje “Geheimen van den ouden weg” gepresenteerd. Dit boekje kwam tot stand met medewerking van de Provincie Gelderland, met name Willem Drok. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Bosman van de gemeente Berkelland, die in haar toespraak de belangrijke functie van de Lebbenbrugge in de Borculose samenleving uitvoerig onderstreepte.

Ook werd er ter gelegenheid van dit jubileum een tweedaagse Preuveri-je georganiseerd die zeer goed werd bezocht. Het jubileumjaar jaar werd afgesloten met een volledig verzorgde bootreis van Deventer naar Hattem vice versa voor alle vrijwilligers met o. a. bezoek aan een aantal musea in Hattem.

Deelname aan open monumentendag en het museumweekend
Ook dit jaar werd aan deze dagen deelgenomen, waarbij de toegang van ons museum gratis was.

Verder werd besloten dat de volgende open dagen ons museum ook vrij toegankelijk is:

 • Folklore dag met o.a. optreden Lebbenbruggedansers
 • Handwerkdag
 • Een dag met als thema “Van Vlas tot Linnen”
 • Midwinterdag

Tentoonstelling
Ook dit jaar was de tentoonstelling op de zolder van het bezoekerscentrum, zoals de oude schuur dit jaar werd omgedoopt, een expositie over Bernhard Jacob Hoetink met foto’s van Twente en Achterhoek. Daarnaast was er een permanente kleine expositie over meester Heuvel, G.A. van der Lugt en Hendrik Odink.

Aantal bezoekers
In totaal waren er in 2019 5225 bezoekers. In dit aantal zijn ook de bezoekers van de open dagen meegenomen, alsmede de schoolkinderen, die in het kader van ons educatieproject het museum bezochten. 

Op 28 maart heeft School Noord een bezoek gebracht met 21 leerlingen; op 19 juni hebben 20 leerlingen van groep met 7 en 8 van de Tormijnschool uit Noordijk een bezoek gebracht. Op 11 september hebben leerlingen van groep 7 en 8 van een school uit Brummen (op kamp) met 42 leerlingen een bezoek gebracht. Voor deze activiteiten wordt ons door de gemeente Berkelland een subsidie verstrekt.

Er hebben 83 personen een bezoek gebracht via TIB  De verschillende arrangementen werden gecoördineerd door Dientje Aalbers en Jan Willem van Rhijn.

Schenkingen en subsidies
Er zijn dit jaar diverse schenkingen binnen gekomen.
Subsidies werden ontvangen van het Fonds 1819, Fonds 2013, de provincie Gelderland, de gemeente Berkelland en de vereniging Vrienden van de Lebbenbrugge.

Website
De website van de Lebbenbrugge werd dit jaar geheel vernieuwd en in een ander jasje gestoken. De ontwikkeling van de nieuwe website werd mogelijk gemaakt dankzij een gift die Wim Slotboom ontving bij zijn afscheid bij de politie. De ontwikkelaar was Leo ten Thije Boonkkamp. 

Bibliotheek
Er is gestart met de vorming van een bibliotheek van boeken die betrekking hebben op volks- kunde, streekhistorie, gereedschappen, etc. Doel is voor de toekomst voldoende informatie in huis te hebben, die nodig is voor het in standhouden van ons museum. 

Diversen

 1. Jeanne Mulder maakte ook dit jaar weer het rooster voor alle vrijwilligers. Voor drukke dagen is er een reservepoule.
 2. Tijdens het openstellingsseizoen verscheen er weer maandelijks het informatieblad over de Lebbenbrugge. De redactie was weer in handen van Ben Tragter en Johan Aalbers.
 3. Er is meer museale samenwerking tot stand gekomen met het TIB, het Kristalmuseum, het Brandweermuseum en de Berkelzomp.
 4. Onaangenaam verrast werden wij door het organiseren van het festival Have A Nice Day bij het natuurbad Galgenveld. Dit veroorzaakte een hels kabaal en veel onrust. Het ingediende bezwaarschrift en de vele klachten uit de buurt/omgeving werden ons inziens achteloos terzijde gelegd door de gemeente Berkelland. 

Vrijwilligers
Het museum de Lebbenbrugge kan slechts bestaan dankzij de niet aflatende inzet van rond de 50 vrijwilligers, die allen, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, hun steentje bijdragen, waarvoor uiteraard veel dank.

 

Borculo, december 2020

De secretaris,
J. Aalbers

Foto-impressie