De Lebbenbrugge

In 1931 lukte het de meester H.W. Heuvelstichting deze bijzondere oude Saksische boerderij aan te kopen. De boerderij, eens een jachthuis van de Heren van Borculo, was tevens herberg, tolhuis en zelfs korte tijd, tijdens de vredesonderhandelingen in Münster, een soort postkantoor.

De koop van deze boerderij had tot doel dat het nageslacht zich een voorstelling kan maken van het leven en het bedrijf van de boerenbevolking, zoals dat in het begin van de twintigste eeuw was.

Nedersaksisch boerenhuis?

Het gebouw is een niet zuiver type van een Nedersaksisch boerenhuis, maar heeft een tweeledig karakter. Het achterhuis, de deel, daterend uit rond 1400, duidt op een "löss Hoes".

Dit is een huis waarin mens en dier in één ruimte samen leven, terwijl het later, zo rond 1550, voorgebouwde dwarshuis een zuiver middeleeuwse bouwstijl heeft, die vroeger zelden op het platteland werd aangetroffen.De Lebbenbrugge is daarom van zeer bijzondere betekenis.

Gelegen aan de oude Hessenweg

Het museum is gelegen aan een oude Hessenweg, die destijds zo druk werd bereden dat in 1679 door de Staten van Gelderland het recht van tol heffen werd verleend. De weg werd voornamelijk bereden door Duitse kooplieden, de zogenaamde Hessen, die hun waren vanuit het Münsterland naar Zutphen transporteerden.

Wij zijn voortdurend bezig om het museum toegankelijk te houden voor het publiek. Zo kunt u hieronder zien wat er in de loop van de tijd is verbeterd, opgeknapt en georganiseerd.

Nieuwsoverzicht

2003 najaar Begin van de verbouwing van de schuur.
2004 April Heropening van de olde schure.
2005 Voorjaar Boomgaard met oude fruitrassen in ere hersteld
2011 Van Sint Gallus tot Sint Jao, een jaar rond met rogge
2011 – 2012 Bouw nieuwe tentoonstellingsruimte. (schuur)
2013 - 2016 Herinrichting buitenterrein.
2013 April Opening ni-je schure
2014 Mei 80 jaar de Lebbenbrugge komt tot leven.
2016 Januari Gelredagen (Opnames TV Gelderland)

Foto-impressie