Jaarverslag 2018

Ledental

Het ledenaantal van de vereniging is het afgelopen jaar gedaald. In december 2016 stonden er 180 leden op de ledenlijst, in december 2018 zijn er 170 leden van de Vereniging Vrienden van het Boerderijmuseum “De Lebbenbrugge”. Deze daling komt door een opschoning van de ledenlijst, nadat er contact gelegd is met degenen die de contributie niet betaald hadden.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar gewijzigd. Frans Knijnenburg heeft afscheid genomen van het bestuur. De Heuvelstichting heeft Marja Slotboom bereid gevonden de vrijgekomen plaats in te vullen. De huidige samenstelling en taakverdeling van het bestuur is:

René Nijhof Voorzitter
Dineke Hek Secretaris
Ben van Dijk Penningmeester (namens de Heuvelstichting)
Jan-Willem van Rhijn lid (namens de Heuvelstichting)
Marja Slotboom lid (namens de Heuvelstichting)


Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar twee maal vergaderd.

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks houdt de vereniging een algemene ledenvergadering. Dit jaar vond deze plaats op zaterdag 14 april. Na afloop van de vergadering heeft Ben Tragter een film vertoond over de laatste dagen van de Needse textiel. Daarna hebben de textielvrijwilligsters een demonstratie gegeven hoe van vlas linnen wordt gemaakt.

Financiële steun Heuvelstichting

Het doel van de vereniging is het financieel ondersteunen van de Heuvelstichting. In de afgelopen jaren hebben de Vrienden van de Lebbenbrugge financieel bijgedragen aan meerdere projecten van de Heuvelstichting.

Het gaat hierbij om ondersteuning bij de renovatie, restauratie en nieuwbouw van o.a. beide schuren, een klok, twee kasten, de slagboom, de kapbergen en de rosmolen, aanleg van de nieuwe verlichting, etc.

Ook dit jaar heeft de vereniging een financiële bijdrage aan de Heuvelstichting gegeven. De Heuvelstichting heeft aangegeven, deze bijdrage te willen benutten voor de renovatie van het dak.

ANBI-instelling

Per 1 januari 2008 heeft de vereniging van de Belastingdienst de erkenning gekregen, dat zij een ANBI-instelling is. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat men ten behoeve van het museum belastingvrij aan de vereniging kan schenken of nalaten.

Dineke Hek

Secretaris

Foto-impressie