Van Sint Gallus tot Sint Jaopik

Vorig jaar is op het erf van De Lebbenbrugge begonnen met het verbouwen van rogge. Op Sint Jaopik, 23 juli, was het oogstdag en werd de rogge gemaaid, aan garven gebonden en aan gasten op het land gezet. Op 6 augustus werd een roggemijt opgezet en in het najaar werd de rogge gedorst en in de korenmolen De Ster in Geesteren gemalen. Ten slotte werd er op 10 december roggebrood gebakken in de veldoven op het terrein van De Lebbenbrugge.

Bekijk hieronder het hele proces rond rogge (met o.a. foto's en film)

11 september 2010 Het mesten
18 oktober 2010 Zaaiklaar maken en inzaaien
28 april 2011 Het gewas
23 juli 2011 Het Oogsten
01 augustus 2011 De Garven
01 augustus 2011 Vespertied
01 augustus 2011 Het laden
01 augustus 2011 Het lossen

Het mesten

Van Sint Gallus tot Sint Jaopik, het hele jaar rond met rogge bij De Lebbenbrugge. In september begint op het terrein van boerderijmuseum De Lebbenbrugge een reeks activiteiten waarbij het hele proces van rogge tot brood, zoals dat vroeger plaatsvond, in de praktijk wordt gevolgd. De eerste handelingen zijn op 11 september. Dan wordt de met paard en stortkar aangevoerde mest in hopen op het land gezet en daarna met de mestvork uitgestrooid.

Op 18 oktober (St. Gallus) wordt het land door Jan Bats met het paard geploegd. En op 23 oktober wordt het land met paard en eg zaaiklaar gemaakt en wordt de rogge door Han Nijhof met de hand ingezaaid.

Als volgend jaar de rogge gegroeid en gerijpt is, wordt ze rond 25 juli (Sint Jaopik) met de zicht en de grasmachine met paard gemaaid en door bindsters van de Diekhookse Klumpkes tot garven gebonden. Daarna worden de schoven op het land gezet en 10 dagen later wordt er een roggemijt opgezet. In november (2011) wordt de rogge gedorst en in de Korenmolen De Ster in Geesteren gemalen. Tijdens de midwintermiddag in december ten slotte wordt van het roggemeel roggebrood gebakken in de bakoven op het terrein van de Lebbenbrugge.

Zaaiklaar maken en inzaaien

Op 18 oktober wordt er geploegd. Onder het motto “Van Sint Gallus tot Sint Jaopik” doen we dit en volgend jaar de procedure na zoals die honderd jaar geleden door onze voorouders werd gevolgd om van rogge brood te maken.

Met hand- en paardenkracht is er een maand geleden al de mest op het nu nog weiland gebracht. Tegen 13.00 uur trekt Jan Bats met zijn paard de ploeg door het land van De Lebbenbrugge.

Op 23 oktober zal daar de rogge met de hand worden gezaaid en zal het land worden geëgd.

Klik hier om de 1e film en 2e film van het ploegen te bekijken.

Het gewas

Het oogsten

Het garven


Vespertied


Het laden


Het lossen


Foto-impressie